22/10/58

ประกาศ1

หลายคนอาจจะอินบ็อกเข้ามาถามในเพจว่า"เมื่อไหร่ระบบจะเปิดให้บริการ"
เราไม่สามารถตอบได้ว่าระบบจะเปิดเมื่อไหร่ ระบบจะเปิดเร็วๆนี้แน่นอนครับ
เนื่องจากทางทีมงานSTLBSได้เปลี่ยนระบบใหม่เกือบทั้งหมดจึงได้ล่าช้าออกไป
ต้องขออภัยมาน่ะที่นี้ด้วย
                                     ...ทีมงานSTLBS

ประกาศด่วน


  • ปุกาดๆขณะนี้ทีมงานSTLBSปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
  • ตั้งแต่10:30ของวัน พฤ ที่22 ตุลาคม
  • จึงทำให้ระบบใช้ไม่ได้ชั่วคราว 
  • ขออภัยมาน่ะทีนี่ด้วย